Grønn fluesopp

Grønn fluesopp er en av de aller farligste soppene vi har i Norge. Soppen er meget giftig og kan forårsake store skader. Hele soppen er giftig, det vil si både hatten og stilken. Giften i soppen, som heter amatoksinene, kan heller ikke ødelegges ved varmebehandling som koking eller steking. Skulle man spise grønn fluesopp, kan man innen 6 timer forvente kraftig diare, store magesmerter og oppkast. Ved alvorlige tilfeller av forgiftning kan det forekomme både lever- og nyreskader. Selv om man etter oppkast og diare ofte føler seg litt bedre, kan det ta tid før potensielle skader på lever og nyre setter inn. Det er derfor alltid anbefalt at man kontakter lege og giftsentralen.

Hvordan kjenne igjen grønn fluesopp?

Grønn fluesopp endrer utseende ettersom den vokser. En ung sopp vil ha en eggerund hatt, før den senere i vekstperioden flater mer ut og blir mellom 5 og 12 cm i diameter. Fargen er alltid den samme under hele vekstperioden. Den ligger mellom olivengrønn og gulgrønn. Ofte kan soppen ha en litt mørkere farge midt på hatten. Kjøttet til grønn fluesopp er helt hvitt og skivene er hvite til gulhvite i farge. Stilken til grønn fluesopp er langt høyere enn mange andre sopper og er mellom 8 og 14 cm høy. Stilken har en tykkelse på mellom 1 og 2 cm. Soppen kan også gjenkjennes med hvite ringer av slørrester på stilken.

Grønn fluesopp i Norge

Heldigvis er ikke grønn fluesopp utstrakt i Norge. Faktisk er soppen ganske sjelden å finne her til lands. De eneste områdene den er å finne er i kystnære områder fra Østfold til Hordaland. Grønn fluesopp vokser vanligvis sammen med eik, hassel og bøk, men den er også å finne i løvskog og parker. I Norge vokser grønn fluesopp i perioden juli til oktober, men hovedsesongen er i september.

Grønn fluesopp på andre språk

Grønn fluesopp er å finne over store deler av verden og har dessverre blitt introdusert i land der den normalt ikke vokser, via import av gran-, eik- og furutrær. Om man skal på sopptur i Sverige, må man være oppmerksom på en sopp som våre naboer kaller Lömsk flugsvamp​. Danskene har gitt soppen navnet Grøn fluesvamp, Islendingene kjenner den som Vomuserkur (Grænserkur), finnene Kavalakärpässieni og i England er den gitt det passende navnet Deathcap.

Lignende sopper

Alle som høster sopp bør være oppmerksom på de farer som innhøsting kan innebære. En av de største utfordringene en hver soppentusiast vil møte på, er likheten mellom en ufarlig, godt spisende sopp og en giftig, alvorlig farlig sopp, som grønn fluesopp. Selv om grønn fluesopp har flere karakteristiske trekk som hjelper en avklare at det er en grønn fluesopp, deler den mange likhetstrekk med andre sopper som cesar sopp og strigsopp. Begge disse soppene er meget gode matsopper, men de er utrolige like den giftige fluesoppen. Som alltid når man høster sopp bør man ha med seg en soppguide i sekken og er man det minste usikker, er det alltid best å la soppen stå.

Behandling ved inntak av grønn fluesopp?

Som vi har nevnt tidligere kan inntak av grønn fluesopp medføre store ubehag. Selv om dette ubehaget går over etter noen timer eller et par dager på det meste, betyr ikke det at man er utenfor fare. Selv flere dager etter at de første plagene er over, kan man utvikle lever- og nyreproblemer. Har man spist fluesopp bør man kontakte lege og giftsentralen med en gang. Ut fra størrelse og alder på soppen vil de kunne gi anbefaling om behandling. Den mest kjente og effektive formen for behandling er inntak av kull, men mengde kull vil variere ut fra mengde sopp, alder på soppen og alder på personen som har spist soppen.